background image
مراحل تولید لیوان کاغذی

مراحل تولید لیوان کاغذی

جنس ماده ای که در لیوان کاغذی ساخته می شود از نوع کاغذ ویژه ای می باشد که در تولید پروسه بسته بندی مواد غذایی بیشترین استفاده را دارد. از آن جایی که این نوع از کاغذ ها در تماس مستقیم با ماده غذایی قرار می گیرند باید کاملا استریل شود. کاغذهای استفاده شده که با توجه به گرمای متفاوتی که باید تحمل کنند از کاغذهای لایه مقاوم تشکیل یافته است که یک لایه پوشش پلی اتیلن بر روی آن قرار گرفته است.

لیوان کاغذی

وجود پلی اتیلن در ترکیب ساخت این نوع از لیوان ها سبب می گردد اولا این کاغذ ها در محیط زیست زودتر بازیافت گشته و به محیط زیست آسیب کمتری بزند و ثانیا با توجه به تماس مستقیم با مواد غذایی دچار کمترین تاثیرات شیمیایی مواد بر روی آن باشد و سبب بهداشتی ماندن آن شده و سبب جلوگیری از انتقال رطوبت مایعات به سطح بیرونی لیوان می گردد. مقدار مواد بکار رفته در یک لیوان کاغذی با توجه به مقدار وزنی که قرار است مایع در ان قرار بگیرید، تعیین می شود.

موارد مهم در ساخت لیوان کاغذی تبلیغاتی و امتیازهای آن

 از جمله امتیازهای اصلی لیوان کاغذی تبلیغاتی قیمت پایین و تبلیغات وسیع و کاربردی نام برد. با استفاده دیگر مایعات به سطح خارجی لیوان نفوذ نکرده و به این ترتیب دست داغی را کمتر حس می نماید. می توان از آن در مصرف چای داغ مهمانان یک شرکت و یا بازدید کنندگان غرفه های نمایشگاهی و ... استفاده نمود. با استفاده از لیوان کاغذی تبلیغاتی می توان انواع نوشته های تبلیغاتی و چاپ های دلخواه با هر رنگی را ایجاد کرد و بهترین کیفیت تصویری را بر روی آن جهت بازدید مشتریان داشت.

مراحل تولید لیوان کاغذی

مراحل تولید لیوان کاغذی بدین صورت است که ابتدا کاغذ توسط دستگاه های مخصوص روکش کننده پلی اتیلن روکش شده و پس از آن بر اساس طرح مورد نظر چاپ میگردد،سپس با توجه به ابعادی که مشتری سفارش داده است برش می خورد و در انتها قرارگیری در دستگاه های تولید ظروف یکبار و ایجاد لیوان های کاغذی در تعداد و اندازه درخواستی می رسد.

چاپ روی لیوان کاغذی

البته انجام هر کدام از این مراحل نیاز به افراد متخصص و با تجربه ای دارد که ‹‹بهکام ›› افتخار دارد از وجود افراد مذکور جهت ارايه خدمات هر چه بهتر بهره مند است.

نظرات

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.