background image

کمربند جداره

حداقل تیراژ: ۵۰۰۰
زمان تحویل: ۱۵ روز

این محصول بعنوان جداره دوم بر روی کمر لیوان قرار گرفته و ضمن مانع شدن انتقال گرمای مایع داخل لیوان به دست،باعث زیبایی دو چندان آن می گردد. لیوان کاغذی بهکام

نظرات
می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.