background image

کمربند جداره لیوان یک بار مصرف

حداقل تیراژ: ۱۰۰۰
زمان تحویل: ۱ روز

این محصول بعنوان جداره دوم بر روی کمر لیوان قرار گرفته و ضمن مانع شدن انتقال گرمای مایع داخل لیوان به دست،باعث زیبایی و استحکام دو چندان آن می گردد. لیوان کاغذی بهکام

نظرات
می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.